Hrad Pernštejn

Pohádkový hrad Pernštejn patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v našem okolí. Stojí na kopci nad 15 km vzdáleným městysem Nedvědice. Je ideálním cílem celodenního rodinného výletu, neboť i v jeho okolí se nachází spousta dalších zajímavostí.

Mramorový hrad, jak je Pernštejn pro využívání místního nedvědického mramoru nazýván, byl založen ve 13. století, a byl od té doby několikrát rozšiřován a přestavován. Nad krajinou se tak tyčí majestátní stavba, která odolala i Švédům za třicetileté války. Pernštejn je tak jedním z mála hradů, který nebyl nikdy dobyt. Můžete obdivovat mohutné hradby, vysoké věže, úzké střílny, ale taktéž mnoho bohatě vybavených místností se spoustou malířských a sochařských děl. Postupem staletí ztrácela obranná funkce hradu význam, a stavební rozvoj se zaměřil na interiéry a vyšší komfort pro jeho obyvatele. Z gotických nádvoří a hradeb tak vejdete do honosných renesančních komnat vybavených starodávným nábytkem, spoustou obrazů a soch, nádobím a jinými věcmi denní potřeby šlechtického rodu. Můžete si vybrat z několika prohlídkových okruhů, včetně interaktivní prohlídky pro nejmenší návštěvníky nazvané „Ztratila se bílá paní“.

Jako každý správný hrad i Pernštejn má své pověsti – o marnivé komorné Elišce, která spíše dbala o krásu svých vlasů než o účast při bohoslužbách, až se propadla do země i se svým hřebenem (a dodnes bloudí prostorami hradu). O bílé paní, statečné dceři hradního pána s tragickým osudem. A především pověst o Pernštejnském tisu. Ten stojí na svahu pod Pernštejnem. Pověst praví, že během stavby hradu kolemjdoucí poutník nevěřícně zarazil svoji suchou hůl do hlíny, že spíše se tato zazelená, než aby hrad na skalnatém ostrohu vyrostl. A zazelenala se i hůl, i hrad vyrostl, a od těch dob je osud hradu s mocným tisem spojen. Poškození stromu oznamovala i neštěstí v prostorách hradu. Naposledy se tisu ulomila větev na počátku dubna 2005, a dva týdny na to podlehla hradní sýpka s ceným depozitářem ničivému požáru. Tento vzácný strom naleznete u cesty k hradu, nezapomeňte jej tedy navštívit.

Distance: 15 km

WWW: www.hrad-pernstejn.eu