Dřevěný most v Černvíru

Vyrazíte-li na návštěvu hradu Pernštejna, můžete pokračovat ještě kilometr podél toku řeky Svratky směrem k Brnu, kde je v obci Černvír její tok překlenut nejstarší krytou dřevěnou lávkou na Moravě. Letopočet 1718 na jednom z dřevěných trámů dává tušit, že zde tato lávka (ač mnohokrát opravovaná a rekonstruovaná) stojí již téměř 300 let.

Most je dlouhý 32 metrů a téměř 3 metry široký, povětšinou z jedlového a dubového dřeva (většina pochází ještě z původní stavby), zakrytý šindelovou sedlovou střechou. Až do roku 1954 sloužil most veřejné dopravě, než byl kousek proti proudu postaven most železný, a ten později nahrazen betonovým silničním mostem.

Tip: Podobnou dřevěnou lávku naleznete ještě v obci Švařec (blíže k Víru), a také přímo pod hradem Pernštejn v obci Pernštejn. Máte-li pro tyto stavby slabost, pak jich naleznete v okolí hotelu hned několik.

Distance: 17 km