Zříceniny kolem Víru

Hotel Vír - Pyšolec - Zubštejn - Aueršperk - autokemp "Na kopci" - hotel Vír

Vzdálenost 15 km, převýšení 700 m. Zkrácená verze: 12 km.

Sjízdnost a schůdnost: stoupání ke zříceninám je náročnější stejně jako úsek kolem potoka před autokempem "Na kopci".
Náročnost: Dospělí a odolní turisté zvládnou bez potíží, za horšího počasí a s menšími dětmi můžete využít zkrácení trasy.
Povrch: upravené i neupravené, kamenité lesní cesty.
Možnost zkrácení: Od rozcestníku "Pod Bayerovým kopcem" po žluté přímo do Víru.

Značení na celé trase přehledné, pouze v Kobylnici pozor na odbočku vpravo do kopce hned na začátku obce.

Tentokrát se od lávky držíme červené značky, směr Pyšolec. Působivý hrad se nachází 1,5 km od hotelu Vír. Posledních 300m je výstup náročnější, úzkou kamenitou stezkou. Zbytky mohutných věží a hradeb ovšem stojí za to vidět zblízka.

Červená značka nás vede přes vesničku Kobylnice na Zubštejn - po dalších třech pohodových kilometrech jsme tam. V podhradí si prohlížíme zachovalé obléhací stroje. Dřevěné posezení o kousek dále se ukazuje ideálním místem k pořízení hezkých fotek zříceniny. Nahoru do "komnat" se samozřejmě jdeme také podívat.

Po modré přes Pivonice pod Bayerův kopec a dále na Aueršperk. Ten je od 13. století dobře schovaný v lese na hůře přístupném kopci - přehlédnete šipku na stromě a nenajdete jej. Dominantou je věž s bývalou hradní studnou.

Potom zpět k potoku. Opouštíme značku a dáváme se loukou podél potoka až k autokempu "Na kopci". Tady musíme kousek po silnici k místu "Zastavení svatého Jana". Dále se dáváme upravenou lesní cestou - traverzou - a ta nás dovede kolem vysílače k lávce u hotelu. 15 km a jsme doma.