V hotelu Vír promítáme všechny zápasy na velkoformátové plátno a k tomu čepujeme Kozla 11° za 20 Kč.