Vír 110 | CZ 592 66
tel. +420 566 566 777, +420 777 420 777
e-mail: info@hotelvir.cz